Od 1. veljače 2017. godine Ordinacija Radica svojim pacijentima pruža još jednu visokovrijednu uslugu – snimanje ortopantomograma, lateralne snimke glave, AP – snimku glave i snimke šake. Snimanje se obavlja modernim digitalnim uređajem Vatech Pax-i SC.

Što je ortopantomogram?

Ortopantomogram je snimka svih zuba obje čeljusti na kojoj se vidi ima li pacijent sve zube (manjak ili višak zuba), položaj zametaka trajnih zuba, položaj umnjaka, stanje koštanoga tkiva, eventualno postojanje karijesa, periapikalnih procesa, cista…

Ta je snimka prijeko potrebna i pri ortodontskom pregledu te planiranju bilo kakvih stomatoloških zahvata – vađenja zubi, ugradnje implantata, izrade protetskih radova…

Često se sasvim slučajno na ortopantomogramu otkriju različite promjene pa se pacijenta pošalje na dodatne rtg ili CBCT snimke, što je prikazano u sljedećim primjerima.

ortopantomogram

Često se sasvim slučajno na ortopantomogramu otkriju različite promjene, pa se pacijent pošalje na dodatne rtg ili CBCT snimke što je prikazano u sljedećim primjerima.

Gubitak korijena zuba

Gubitak korijena zuba

Impakcija očnjaka

Impakcija očnjaka

Manjak zuba

Manjak zuba

Višak zuba

Višak zuba

Višak zubi dvojki

Višak zubi dvojki

Implantati

Implantati

Višak zubi mesiodens

Višak zubi mesiodens

Višak zubi CBCT

Višak zubi

Cista

Cista

Cista RTG

Cista

Cista

cista

Cista RTG

Cista CBCT

Lateralna snimka glave

Lateralna snimka glave je snimka glave iz profila koja se ne očitava kao ortopantomogram nego se na njoj označavaju određene točke te mjere kutovi i udaljenost pomoću kojih se dobiju informacije o načinu rasta gornje i donje čeljusti i položaja zuba.

U našoj ordinaciji je neophodna za sve pacijente koji se odluče na ortodontsku terapiju. Analiza se radi pomoću programa u kojem vam možemo pokazati položaj zuba i čeljusti preklapanjem ili superponiranjem RTG snimke i profilne fotografije vašeg lica. Također možemo napraviti i predviđanje ili predikciju izgleda zagriza nakon terapije.

LL- početak terapije

LL

LL – za vrijeme terapije

Superpozicija lica i LL-a

Kefalometrijska analiza

kefalometrijska analiza

LL- početak terapije

LL

LL – za vrijeme terapije

LL - za vrijeme terapije

Superpozicija – promjene položaja zuba i tkiva

SUPERPOZICIJA – promjene položaja zuba i tkiva

Opremanje ordinacije ortopanom dijelom je financirala Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

naljepnica-za-potpore_osigurano-potporom-rh-300x88