Što je implantat?

Dentalni implantat je nadomjestak od titana (biokompatibilan materijal) koji se ugrađuje u gornju ili donju čeljust pacijenta kao zamjena za korijen izgubljenog zuba.

Općenito o implantatima

Titan se koristi zbog svoje biološke neutralnosti, jer je vrlo važno da tkivo prihvati ugrađeno strano tijelo. To se događa tijekom perioda oseointegracije, kada usadak srasta s kosti. Ukoliko nema dovoljno koštane mase, moguće ju je obnoviti prije ugradnje implantata. Prilikom ugradnje implantata, susjedni zdravi zubi se ne oštećuju.

Kada se koriste implantati

Implantatima se rješava nedostatak jednog ili više zubi, pri čemu implantat služi kao nosač za protetske nadomjestke.

Ukoliko nedostaje jedan zub

Ukoliko nedostaje jedan zub, ugrađuje se implantat, nadogradnja i krunica. Ovisno o pacijentovoj zdravstvenoj situaciji implantat se može ugraditi u kost i opteretiti odmah nakon vađenja zuba (ukoliko zub već nije izvađen). U ovom slučaju se na implantat stavlja privremena protetska nadogradnja i privremena krunica koje se kasnije zamjenjuju trajnima. Postavljanjem trajne krunice zub poprima potpuno prirodan izgled, te nije moguće uočiti razliku između njega i ostalih prirodnih zubi.

Ako nedostaje više zubi

Ako nedostaje nekoliko zubi, implantati služe kao nosači mosta (u pravilu ih se ugrađuje 2 ili 4).

Potpuna bezubost

Ako se radi o potpunoj bezubosti, rješenje je most na implantatima ili proteza pričvršćena za implantate. Most na implantatima je fiksan i izgleda prirodnije od proteze. Ukoliko postoji mogućnost ugradnje više implantata (6-8) koji su statički dobro raspoređeni, može se izraditi fiksni (“cementirani”) ili pomični most. Ukoliko je moguće ugraditi manji broj implantata (2-4) radi se proteza. Proteza učvršćena na implantatima je čvršća od obične proteze, no i dalje je mobilna i može se vaditi. Implantati općenito poboljšavaju kvalitetu života pacijenta, te podižu pacijentovo samopouzdanje.

Postupak ugradnje

Ugradnja implantata odvija se pod lokalnom anestezijom i potpuno je bezbolna za pacijenta. Iako se radi o jednoj od najsloženijih stomatoloških terapija, uspješnost zahvata je vrlo visoka (preko 97%).

Trajnost implantata

Trajnost implantata je najčešće doživotna, a problem se može pojaviti kod eventualnih upala.

Kontraindikacije

Kontraindikacije se javljaju rijetko, najčešće kod težeg stupnja osteoporoze.