Na poziv Američkog udruženja za laser u medicini i kirurgiji, naša Nataša Radica otputovala je u San Diego kako bi s liječnicima i znanstvenicima iz cijeloga svijeta podijelila nova saznanja do kojih je došla u istraživanju za svoj doktorski rad „Uklanjanje samoligirajućih keramičkih bravica diodnim laserom“.

Velika je čast biti prepoznat od strane tog hvalevrijednog Udruženja koje već 37 godina, na godišnjim kongresima, predstavlja stručnjake i radove, u prvome redu fokusirane na unaprjeđenje skrbi za pacijente – rekla je doktorica Nataša nakon povratka iz Sjedinjenih Država. Pogledajte dašak atmosfere s kongresa.