Dentalni asistenti u pravilu su prve osobe s kojima se pacijenti susreću nakon dolaska u ordinaciju. Oni su ti koji u dogovoru s liječnikom uzimaju podatke o zdravstvenoj anamnezi pacijenata, upoznaju ih s tijekom terapijskog postupka te im pomažu u prilagodbi prije i poslije terapije. Također, iznimno važnu ulogu imaju i tijekom same terapije jer omogućuju stomatolozima da se fokusiraju na postupak dok oni o svemu ostalom vode brigu.

dentalni asistenti

Jedan radni dan dentalnih asistenata

Komunikaciju s pacijentima istaknuli bismo kao jednu od glavnih obilježja ovoga posla jer je stvaranje ugodne atmosfere u kojoj će se pacijentu reducirati strah i olakšati vrijeme provedeno u ordinaciji prije terapije važno za učinkovitost dentalnih postupaka. Svakodnevni rad dentalnih asistenata, osim same asistencije doktoru dentalne medicine, obuhvaća i dezinfekciju radnoga mjesta i radne površine te sterilizaciju instrumenata i pribora za terapijski postupak. Također, asistenti su važni i za besprijekorno funkcioniranje rada ordinacije jer vode evidenciju i arhiviraju medicinsku dokumentaciju, kontroliraju zalihe te naručuju materijal potreban za svakodnevni rad.

dentalni asistenti

Među najtraženijim zanimanjima

Da je riječ o jednom od najljepših zvanja, koje u profesionalnom smislu ima itekako što za ponuditi, svjedoči i činjenica da je to zanimanje među pet najtraženijih u Hrvatskoj. Osim fakultetskog obrazovanja, asistenti se moraju konstantno usavršavati, savladavati nove tehnologije i vještine te uspješno primjenjivati stečeno znanje u praksi. Vrhunski dentalni asistent, uz održavanje pozitivne atmosfere u dentalnom timu i pune podrške pacijentima u svim fazama terapije, u potpunosti je sposoban prepoznati hitno stanje i sudjelovati u njegovu rješavanju.

Autorica: Danijela Balać, dentalna asistentica u Ordinaciji dentalne medicine Radica