Dentalna fotografija neizostavan je dio suvremene stomatološke prakse. Uvelike olakšava posao stomatolozima diljem svijeta, a podjednako je važna za liječnike i pacijente.  

Od kraja 19. stoljeća (1840.) kada je otvorena prva dentalna škola i otprilike u isto vrijeme svijet upoznao čudo zvano fotografija, stomatolozi su tražili način na koji bi mogli primijeniti ovu inovaciju u svojoj praksi. Do polovice 20. stoljeća, dentalna fotografija se u pravilu svodila na fotografije lica pacijenta, a prava prekretnica je ostvarena kada je Lester Dine 1952. izumio Ring Flash koji je omogućio osvjetljavanje i snimanje dijelova zubne čeljusti. Od tada se ubrzano razvija tehnologija kao i uređaji za fotografiranje, a usporedo s njima i specifična rješenja namijenjena stomatološkoj praksi.

Benefiti i za pacijente i za liječnike  

Danas je dentalna fotografija neizostavan dio stomatološkog tretmana bez koje je rad liječnika gotovo nezamisliv jer su prednosti i koristi ovog specifičnog oblika fotografiranja višestruke – kako za liječnike, tako i za pacijente. Glavni cilj dentalne fotografije je što detaljnija stomatološka dokumentacija, a to znači uvid u procese koji nisu vidljivi kod običnog pregleda. Također, snimanjem usne šupljine stomatolog dobiva cjelokupnu sliku stanja koja mu pomaže da analizira dužinu, oblik i boju zuba te harmoniju čitavog lica. Za fotografiranje intraoralnih slika koriste se posebna setovi s držačima usana i obraza te ogledalima koja mogu biti i s držaćima radi spriječavanje zamagljenja i dodatnog osvjetljenja.

 

 

 

 

 

 

Na osnovu samo jedne dentalne fotografije moguće je digitalno dizajniranje osmijeha, a kontinuiranim snimanjem dokumentira se slijed, odnosno svaka faza terapije na kojem pacijent može vidjeti koliko je određena terapija bila uspješna.

Osim kao pokazatelj uspješnosti terapije, foto dokumentacija poslužite će i u edukaciji te u sporazumijevanju i komunikaciji stomatologa, zubnog tehničara i pacijenta. Možemo reći da dentalna fotografija vrijedi tisuću riječi jer na nebrojeno mnogo načina doprinosi ostvarivanju dobrih rezultata terapije i uvelike olakšava posao stomatologa.

Godine prakse i kontinuirano usavršavanje

Ordinacija Radica dentalnim se fotografijama služi godinama, a kako bi pacijentima osigurali vrhunsku uslugu, pažljivo se prati razvoj ove specifične grane fotografije i kontinuirano educiraju u novim tehnologijama i načinima snimanja. Tako smo krajem prošle godine sudjelovali u edukaciji jednog od vodećih stručnjaka za dentalnu fotografiju Miloš Miladinova, osnivača trening centra dentalne fotografije „Ugly Tooth“ i brenda „ Shoot Like a Pro“. Tečaj održan u Beogradu, tijekom konferencije Competence in Esthetics se bazirao na unaprijeđenju osnovnih znanja i vještina, konkretnim savjetima i trikovima za čim kvalitetnije fotografije, a Miloš je svim polaznicima otkrio vrijedne tajne ovog specifičnog zanata.

Autorica: Dr. Andrea Filipin, dr.med.dent.

© Svako daljnje prenošenje i objavljivanje dijela ili cijeloga teksta zabranjeno je bez dopuštenja autora.